Kurs " Auto Cad "w ATUT Strefa Rozwoju Chorzów !

599 zł

Opis

Auto Cad – 25 godzin

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji projektów tworzonych przy zastosowaniu programu Auto Cad.

Program kursu:
1. Interfejs programu AutoCAD
• wygląd głównego okna aplikacji: Paski narzędzi, Kursor i Obszar roboczy, Zakładki, Linia poleceń, Pasek stanu – klawisze funkcyjne, Klawisz Escape Lokalny układ współrzędnych (LUW)
• dopasowanie programu do własnych potrzeb (zmiana wyglądu głównego okna aplikacji, dostosowanie pasków narzędzi, tworzenie własnych pasków narzędzi)
• tworzenie rysunków (używanie standardu, szablony, kreatory)
• otwieranie rysunków istniejących w formacie DWG
• zapisywanie rysunków w dowolnych formatach
2. Tworzenie podstawowych obiektów
• rysowanie linii / prostej / multilinii / polilinii
• metody oglądania rysunku ZOOM, PAN
• rysowanie okręgu / łuku / elipsy
• rysowanie wieloboku / prostokąta / splajnu
3. Edycja obiektów
• wymaż / kopiuj / przesuń / obrót
• lustro / odsuń /szyk
• utnij / wydłuż / przedłuż /rozciągnij / przerwij
• tryby lokalizacji względem obiektu
• omówienie uchwytów
• skala /fazuj / zaokrąglij
• zmienne systemowe
4. Wymiarowanie
• wymiarowanie kątowe, baza, szybka linia odniesienia, szeregowe
• rysowanie odnośników, tolerancja (kolor odnośników)
• edycja napisu wymiarowego
• obracanie napisu, przesuwanie wymiaru
• tworzenie nowego stylu wymiarowego
• zaokrąglanie wartości wymiarowej
• zmiana czcionki wymiarowej
5. Warstwy
• tworzenie nowej linii / kolor / rodzaj linii / szerokość linii / styl kreślenia
• tworzenie atrybutu
• umieszczanie atrybutów w bloku
• atrybut widoczny i niewidoczny
• modyfikacja atrybutu (zmiana nazwy, rodzaj)
• warstwa widoczna/ukryta
• zablokuj/odblokuj we wszystkich rzutniach
• zamknij/otwórz
6. Tekst
• dwuwierszowy
• ułamki
• czcionka / style napisów / treść napisów / wysokość napisów / justyfikacja
• podgląd wpisywanego tekstu
• zmiana wysokości napisów, zmiana stylu napisów
• nowy rodzaj czcionki
• tekst pod określonym kątem / tekst w pionie
• wpasowanie napisu pomiędzy 2 punkty
• sprawdzanie pisowni
• paragraf tekstowy / kolor / szerokość / czcionka / granice
7. Blok
• tworzenie nowego bloku, usuwanie i modyfikacja blok
• wstawianie bloku, biblioteka bloków
• nazwa bloku, odbicie lustrzane, punkt wstawiania
• bloki o różnych kolorach i typach linii
• podgląd przed wstawieniem bloku
• odzyskiwanie obiekty po wstawieniu do bloków
• wykorzystanie bloku przy tworzeniu innych rysunków
8. Kreskowanie
• wybór obszaru do kreskowania
• wybór wzoru kreskowania
• podgląd kreskowania
• skala
• dziedziczenie parametrów kreskowania
• multilinia / jak utworzyć styl multilinii / jak sterować końcówkami multilinii
• modyfikacja multilinii
9. Drukowanie
• podgląd wydruku
• ustawienie urządzenia drukującego – Konfiguracja plotera
• edytor konfiguracji urządzenia drukującego
• arkusze i rzutnie
• kreśl do pliku

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

atut Chorzów

January 7, 2019 14:06
Telefon kontaktowy: 513759842
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wchorzowie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...