Kurs komputerowy " Adobre Photoshop" od podstaw w ATUT Strefa Rozwoju Chorzów !

599 zł

Opis

Adobe Photoshop – 25 godzin

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji projektów graficznych tworzonych przy zastosowaniu programu Adobe Photoshop.

Program kursu:

1. Interfejs programu Adobe Photoshop
Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
Najpopularniejsze formaty graficzne
Arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.
Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia
Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
Definiowanie wielkości obszaru roboczego
Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW
Kadrowanie

2. Technika pracy na warstwach
Tworzenie nowych warstw - metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
Zmiana przezroczystości między warstwami
Wyrównywanie warstw
Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)
Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw

3. Selekcje
Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
Operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna
Zapisywanie zaznaczenia w kanale
Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
Zaznaczanie zakresu koloru
Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
Wypełnianie selekcji i obrys

4. Podstawowe narzędzia malarskie
Pędzel, Ołówek, Gumka

5. Praca z tekstem
Formatowanie tekstu
Praca z tekstem akapitowym
Efekty tekstowe

6. Podstawy edycji i tonowania obrazu
Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
RGB, CMYK, LAB, HSB
Omówienie kanałów
Praca z obrazem czarno-białym
Funkcje i narzędzia retuszerskie

7. Korekta kolorystyczna obrazu
Automatyczna korekta obrazów
Praca na poziomach jasności i Histogramie
Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne

8. Ścieżki - tworzenie i edycja
Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
Narzędzia do edycji ścieżek
Praca na węzłach

9. Funkcje grafiki internetowej
Tworzenie animacji
Tworzenie MAP "Cięcie" obrazków
Tworzenie Rollover

10. Własny projekt reklamowy w formacie rastrowym

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

atut Chorzów

January 7, 2019 14:02
Telefon kontaktowy: 513759842
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wchorzowie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...